Tereny zewnętrzne, odśnieżanie

Sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych, odśnieżanie.

Wielki wpływ na pozytywny wizerunek obiektu ma stan czystości terenu zewnętrznego. Składa się na niego teren zielony, ciągi piesze, parkingi oraz drogi komunikacyjne, a zadania jego utrzymania dotyczą zarówno okresu letniego, jak i zimowego.

Tereny zewnętrzne, odśnieżanie

Wielki wpływ na pozytywny wizerunek obiektu ma stan czystości terenu zewnętrznego. Składa się na niego teren zielony, ciągi piesze, parkingi oraz drogi komunikacyjne, a zadania jego utrzymania dotyczą zarówno okresu letniego, jak i zimowego. Odśnieżanie w Poznaniu.

Opieka nad ciągami pieszymi, parkingami i drogami komunikacyjnymi wiąże się z usuwaniem śmieci, zamiataniem, opróżnianiem koszy, czy też szczególnie w okresie jesiennym zamiataniem liści. Zimą utrzymanie czystości sprowadza się do bieżącego usuwania śmieci, ale głównym wyzwaniem jest odśnieżanie, zabezpieczenie ciągów pieszych oraz umożliwienie przejezdności terenu.

wykonanie: PRODO